Kategoriler
Sepetim

Üyelik Sözleşmesi

Bu Web sitesinin kullanıcıları, “https://www.yedepa.com”a Üye olurken “elektronik ortamda” verdiği onayla, “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını açık rızasıyla kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Üyelik Sözleşmesi aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı ile “https://www.yedepa.com” alan adlı internet sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten, tüm kullanım ve tasarruf haklarını elinde bulunduran; İstanbul Ticaret Odası siciline 598531 numara ile kayıtlı Navizon Elektronik Ticaret Limited Şirketi’nin arasında, Üye'nin Navizon Elektronik Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu ürün ve Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Eğer, işbu sözleşmede belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen “https://www.yedepa.com” web sitesine üye olmayınız.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR:

1.1. Bundan böyle “Satıcı ” ya da “Navizon” olarak anılacak; “Https://www.yedepa.com” alan adlı internet sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten  “Navizon Elektronik Ticaret Limited Şirketi” ni;

1.2. Bundan böyle "ÜYE" olarak anılacak; “https://www.yedepa.com” internet sitesini alışveriş yapmak veya incelemek üzere, bilgisayar, cep telefonu vb. araçlarla ziyaret ederek üye olmayı kabul eden 18 yaşından büyük gerçek kişi ya da bir tüzel kişilik adına hareket eden gerçek kişiyi ifade eder.

2. TANIMLAR:

2.1. SİTE: Bundan böyle "SİTE" olarak anılacak; çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı çevrimiçi (online) erişim yapılabilen e-ticaret sitesi “https://www.yedepa.com” ’u;

2.2. Hesabım Sayfası: Üye’nin SİTE’de yer alan çeşitli ürünleri satın alabilmek, uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmek için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve ihtiyaca göre kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı;

2.3. İçerik: “https://www.yedepa.com” web sitesinde bulunan erişime açık ya da kapalı her türlü bilgi, belge, program, resim, logo, ikon, çizim, grafik, ses ve video klipleri, bilgisayar yazılımları, her türlü kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modelini;

2.4. Geri Bildirim: Kullanıcı ve Üyelerin SİTE içinde kendileri tarafından oluşturabildikleri yorum, mesaj, fikir, öneri vb. gibi içerikleri;

2.5. Link: SİTE içindeki sayfalara, resimlere ve çeşitli içeriklere; ayrıca, SİTE üzerinden başka sitelere, dosyalara ve çeşitli içeriklere ulaşmayı sağlayan bağlantıları ifade eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI:

3.1. Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Navizon’un SİTE üzerinden sunacağı hizmet; çeşitli ürünlerin elektronik ticaretinin düzenlenmesini içeren kanunda tanımlanan ve SİTE üzerinden satın alınacak ürünlerin stok durumu müsaitliğine göre, ücretinin sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmesiyle, malın ayıpsız olarak belirtilen teslim adresinde müşteriye teslimini içeren e-ticaret faaliyetidir.

3.3. SİTE, Navizon’un mal ve hizmetlerinin SİTE üzerinden satın alınması işlemlerini incelemek, ürünler hakkında bilgi sahibi olmak, satın almak veya Navizon ile başka bir şekilde iş yapmak veya iletişim kurmak isteyen bireyler ve kuruluş yetkililerinin kullanımına yöneliktir.

3.4. Üye Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak satıcı tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, gizliliğe ve hizmetlere ilişkin olarak satıcı tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen sözleşme ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

4.1. ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel bilgilerinin güncel, doğru ve tam olmasından, hesaplarının ve şifrelerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri almaktan, bilgisayarlarına ve mobil cihazlarına izinsiz erişimlere engel olmaktan, hesaplarının ve şifrelerinin altında gerçekleşen tüm işlemlerden sorumlu olacaktır. Şifrelerinin yetkisiz kişiler tarafından öğrenildiğinden ya da kullanıldığından kuşkulanmaları halinde derhal Navizon’u bilgilendirmekle mükelleftirler. Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ilk talep halinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki yasalara ve güncel tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, SİTE’yi kullanırken yaptıkları işlem ve eylemlerin hukuki sorumluluğu kabul ettiğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Yasalar gereği 18 (on sekiz) yaşından küçük olan gerçek kişiler fiil ehliyetini gerektiren hiçbir işlemin tarafı olamaz ve 18 yaşından küçük kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları durumunda olabilecek herhangi bir sorunda Satıcı sorumlu tutulamaz. 18 yaşından küçük kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları ancak yasal temsilcilerinin onay vermesi durumunda hukuken geçerli olacaktır. Yaş sınırına uyulmadığının anlaşılması durumunda bu Üyenin Üyeliği Satıcı tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın iptal edilebilecektir.

4.4. Üye;  Navizon’un, üretici ve marka sahiplerinin veya üçüncü şahısların haklarına tecavüz anlamına gelecek eylem ve işlemlerden kaçınmayı, ayrıca diğer üyelerin internet sitesinde bulunan hizmetleri kullanmasını önleyici, zorlaştırıcı veya zarar verici (spam, virus, truva atı vb. gibi) faaliyet ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Üyelerin SİTE içinde kendileri tarafından oluşturabildikleri geri bildirimler münhasıran Navizon’un mülkiyetine geçer ve öyle kalır. Bu tür geri bildirimleri göndermeniz tüm haklarının Navizon’a devrini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Navizon, herhangi bir amaçla gönderdiğiniz bir geri bildirimi, herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve size herhangi bir tazminat ödemeden kullanma, çoğaltma, ifşa etme, yayımlama ve dağıtma hakkına sahip olacaktır.

4.6. Navizon; Üyelerin SİTE içinde kendileri tarafından oluşturabildikleri geri bildirimleri herhangi bir nedenle kabul etmeyi veya yayımlamayı reddedebilir. Bu geri bildirimleri herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda, haber vermeden SİTE’de yayımdan kaldırabilir. Kullanıcı veya Üyeler; reklam ve/veya pazarlama içerikli, yasa dışı, uygunsuz, müstehcen, ahlaksız, iftira niteliğinde, hakaret edici, tehditkâr, saldırgan, istenmeyen veya talep edilmeyen nitelikteki veya rahatsızlık, sıkıntı veya gereksiz kaygı uyandıran veya kamu düzenini ve/veya genel ahlak kurallarını ihlal eden veya ırkçılık içeren ve insan, kadın, çocuk haklarıyla ile ilgili yürürlükteki yasaları ihlal eden geri bildirimde bulunmayacaklarını ve bu tür içerikleri paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

4.7. SİTE’de bulunan resim, video, logo, slogan, yazılar, bilgiler, site teması, sayfa düzenleri, kataloglar,  markalar, her türlü sesli ya da görsel imgeler, bilgisayar kodları; Navizon’un ya da Navizon’un izin ve lisans aldığı kurum ve kuruluşların mülkiyetindedir. Bu içeriklerin ticari amaçlarla kısmen veya tamamen kopyalanması, online veya farklı metotlarla paylaşılması, dağıtılması, başka bir internet sitesinde kullanılması, yayımlanması sınaî ve fikri mülkiyet hukukuna göre yasaktır. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Kişisel ve ticari olmayan kullanımına yönelik olarak; içeriğin seçtiğiniz bölümlerini, ihtiyacınıza göre indirebilir, yazdırabilir ve depolayabilirsiniz. Kullanıcı veya üye SİTE’deki içerikleri ticari olmayan, kişisel ihtiyaçları amacıyla, değiştirmeden kullanacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.8. Navizon; SİTE’de mevcut bulunan her tür ürün,  hizmet, kampanya ile ilgili duyuruları, SİTE’de bulunan bilgileri, içerikleri, sözleşmeleri, herhangi bir ihtara gerek duymadan değiştirebilir; bakım yapma, güvenlik arttırma ve diğer nedenlerle SİTE’yi duraklatabilir,  tümden durdurabilir.  Yapılan değişiklikler ve işlemler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler.  Bu nedenle üyelerin SİTE’ye her girişlerinde işbu Üyelik Sözleşmesini kontrol etmeleri tavsiye edilir. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye Üye girişi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Navizon; yapılan değişiklikler, durdurma ya da tümden kapama esnasında üyenin işlemlerinin kesintiye, gecikmeye uğraması, dosya kaybı veya silinmesi sonucu herhangi bir zarar oluşması durumunda sorumluluk kabul etmez.

4.9. Navizon; SİTE’de bulunan ürünlerin stok durumlarını, fiyatını, kargo ücretini, teslim şartlarını ürün/sepetim sayfalarında açıkça belirtir. Yayımladığı ürün fiyatları Türk Lirası cinsinden, Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil fiyatlardır ve anlıktır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Kargo ücretlidir, ürün hacim ve ağırlığına bağlı olarak ‘alışveriş sepetinde’ hesaplanır ve Türkiye içinde geçerlidir.

4.10. Navizon; İhdas edilebilecek yeni vergi, harç ve benzerleri ile KDV oranlarında oluşabilecek değişiklikleri; faturası kesilmemiş ise, sipariş onaylanmış olsa dahi gerekli bilgilendirmeyi yaparak talep eder, faturaya yansıtır.

4.11. Navizon, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin (siparişinizi verdikten sonra da dâhil olmak üzere) herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme ve ürün fiyatlarını, stok durumunu, kargo ücretlerini veya diğer bilgileri güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Gerekli bilgilendirme yapılarak, stok veya fiyat yanlışlığı ve benzeri nedenlerle siparişinizi iptal ve ödemenizi iade edebilir.

4.12. Navizon; SİTE’de bulunan içeriklerin, ürünlerin açıklamalarının ve ürün görsellerinin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak sağlama çabası içerisindedir. Bununla birlikte SİTE’deki bilgiler, ürün görselleri üreticilerin yapmış oldukları fiili değişiklikleri yansıtmıyor olabilir. Bu nedenle Navizon, SİTE’de mevcut bulunan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, belli bir amaca uygunluğu konusunda güvence ve garanti vermez.

4.13. Navizon, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti, avantajı, kampanyayı veya hakkı dilediği zamanda başlatma, değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Sunmuş olduğu hizmet ve servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru, tam ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin tüm beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

4.14. Navizon, SİTE üzerinden kendi kontrolünde olmayan web sitelerine veya başka üçüncü şahısların ürettiği içeriklere link verebilir. Bu linkler SİTE üyelerinin ihtiyaç duyacağı yeni bilgilere, içeriklere kolayca ulaşabilmesi amacı güder, ancak bu linkler vasıtasıyla ulaşılan sitelerin, bilgilerin, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu, hukuka uygunluğunu garanti ve taahhüt etmez. Bu linklerin kullanımının sorumluluğu üyeye aittir.

4.15. Üye, işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber Satıcı’nın, bilgilendirme (fatura, ödeme bilgisi, kargo durumu ve benzerleri gibi) maillerinin elektronik posta adresine ve benzer bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5. GİZLİLİK:

5.1. Navizon; kullanıcı ve üyelerinin SİTE üzerinden kaydettiği her türlü bilgiyi “Çerez Politikası”, “KVK Kanunu Aydınlatma Metni” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları”’nda belirttiği politikalar ve izinleriniz çerçevesinde veri tabanlarında saklayabilir, kullanabilir, işleyebilir, istatistiki değerlendirmelere tabi tutup kampanyalarında kullanabilir, kişiye özel hizmetler sunma amacıyla kullanabilir. Bu bilgileri, kanunlarla yetkili kılınan mercilerin talep etmesi halinde paylaşabilir. Üye ve kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin kullanılmasıyla, korunmasıyla ve bu Kişisel Bilgilerin kullanım izinlerinde nasıl değişiklik yapabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgilere “Çerez Politikası”, “KVK Kanunu Aydınlatma Metni” linklerinden ulaşabilirsiniz.

6. DEVİR HAKKI:

6.1. Navizon; bu Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, bir birleşme, devralma, varlıkların veya öz kaynakların satışı ile devredebilir.

6.2. Üye’ler, Navizon’nun yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ:

7.1. İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Satıcı tarafından Üye’nin üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Satıcı, Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya hiçbir neden bildirmeksizin Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hak ve yetkisine sahiptir.

7.2. Sözleşmedeki herhangi bir maddenin yasalara aykırı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu madde Üyelik Sözleşmesi’nden çıkarılabilir olarak kabul edilir. Ancak, diğer maddelerin uygulanabilirliğini etkilemez, sözleşmenin feshi veya diğer maddelerin geçersiz olması sonucunu doğurmaz.

8. MÜCBİR SEBEPLER:

8.1. Navizon; hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Üyelik Sözleşmesi hükümlerini ve diğer sözleşme hükümlerini uygulayamamaktan, geç uygulamaktan ve bunlardan doğacak zarar ve kayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

9.1. Navizon dilediği zaman bu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Yeni “Üyelik Sözleşmesi” değişiklik tarihi ve sürüm numarası belirtilerek SİTE üzerinde yayımlanır ve yürürlüğe girer.

10. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

10.1. İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Navizon’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Hukuku, Tüketici Hakem Heyetleri, İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK:

11.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi içeriği Navizon tarafından SİTE üzerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

11.2. Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren işbu Üyelik Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

12. TEBLİGAT ADRESLERİ:

12.1. Site kullanıcısı tarafından SİTE’ye üyelik için adres bildirimi şart koşul olmadığından kayıt esnasında bildirdiği e-posta adresi bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Navizon’un bu e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin, yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, üye olurken adresini bildirmiş ise tebligat adresi olarak bu adres kullanılacaktır.

12.2. Navizon’un Tebligat adresi ve İletişim Bilgileri:

  Unvanı: Navizon Elektronik Ticaret Limited Şirketi

              Adresi: Cennet Mah. 2. Yavuz Selim Cad. No: 68/A 34290 Küçükçekmece / İstanbul

              Telefonu: 0850 305 36 95

              Kep Adresi: navizon.elektronik@hs01.kep.tr

              E-Posta: destek@navizon.com.tr

              Mersis No: 0630-0371-9250-0017

 

Yayım Tarihi         : 10/12/2020

Sürüm No             : 01

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.