Kategoriler
Sepetim

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1.     ÖN BİLGİLENDİRMENİN KONUSU:

1.1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu ’nun konusu, aşağıda detaylı bilgileri açıklanan ve bundan böyle “Satıcı” olarak anılacak Navizon Elektronik Ticaret Limited Şirketi’nin ve aşağıda detaylı bilgileri açıklanan ve bundan böyle “Alıcı” olarak anılacak olan gerçek ya da tüzel kişiye (Tüketici) satışını yaptığı, yine aşağıda miktarı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacak olan 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda Alıcı’nın bilgilendirilmesidir.

2.     TARAFLAR:

2.1. Satıcı Bilgileri:

Unvanı: Navizon Elektronik Ticaret Limited Şirketi

              Adresi: Cennet Mah. 2. Yavuz Selim Cad. No: 68/A 34290 Küçükçekmece / İstanbul

              Telefonu: 0850 305 36 95

              Mersis No: 0630-0371-9250-0017

              E-Maili: destek@yedepa.com

              Anlaşmalı Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo

2.2. Alıcı (Tüketici) Bilgileri:

            Adı Soyadı/Unvanı:

      Adresi:

      TC Kimlik No/Vergi No:

      Vergi Dairesi:

      Telefonu:

      E-Mail:

2.3. Alıcı Teslimat Bilgileri

Adı Soyadı/Unvanı:

Adresi:

TC Kimlik No/Vergi No:

Vergi Dairesi:

Telefonu:

E-Mail:

3.     SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ:

3.1. Ürünler'in tanımı, adedi, birim fiyatı, vergileri, toplam tutarı, vergiler dâhil toplam tutarı, kargo ücreti ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

3.2. Kargo ücreti; ürün miktarına ve özelliklerine göre, ağırlık ve hacim ölçüleri üzerinden hesaplanmakta olup Alıcı’ya aittir ve aşağıda belirtilmiştir.

 

 Ürün Kodu Ve Adı:

Miktar:

Miktar Birimi: (Adet Kg vs.)

Birim Fiyatı:

Toplam Satış Tutarı

KDV Dâhil Toplam Tutar

Kargo hariç toplam ürün bedeli: {                } TL

Kargoya tabi miktar:

Kargo Ücreti: {               } TL

Kargo Dâhil Toplam Bedeli: {          } TL                

 

4.     TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:                 

4.1. Madde 3.'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler, güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.     TESLİMAT MASRAFLARI VE TESLİM ŞEKLİ:

5.1. Malın teslimat masrafları Alıcı’ya aittir ve sipariş aşamasında tahsil edilir. Ancak, Satıcı www.yedepa.com e-ticaret internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

5.2. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtmiş olduğu Alıcı Teslimat adresi ve belirtilen yetkili kişiye/kuruluşa teslim edilecektir. Bu durumda adı belirtilen kişi/kuruluş malın kontrolünden, sağlam olarak teslim alınmasından, korunmasından Alıcı adına sorumlu olacaktır.

5.3. Ürünler, Alıcı'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Alıcı sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

5.4. Ürünler, Alıcı haricindeki gösterdiği başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.5. Alıcı, Ürünler 'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü eksiklik, hasar ve ayıpları kargo firması yetkilisine tutanak tutturarak tespit ettirmek, malı teslim almamak ve derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

5.6. Alıcı; Cayma Hakkı kullanılacaksa, teslimden sonra ürünü özenle korunmak, ürün, ambalajı ve standart aksesuarlarına zarar gelmesini önlemek zorundadır.

6.     CAYMA HAKKI:

6.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.2. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

6.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

6.4. Alıcı’nın; cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir.

6.5. İade işlemlerinin sorunsuz yapılabilmesi için faturanızın çıktısını alıp, alt bölümünde bulunan iade bölümünü eksiksiz doldurup, imzalayarak iade paketine konulması ve Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi ile gönderilmesi gerekmektedir.

6.6. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır. Montaj gerektiren ürünler kullanılmamalıdır.

6.7. İade edilmek istenen ürün, kurum adına fatura edilmiş ise, kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Faturası kurum adına düzenlenen ürün iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

6.8. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı'yı borç altına sokan belgeleri Alıcı'ya iade etmekle yükümlüdür.

6.9. Satıcı, 3. Maddede belirtilen tüm geri ödemeleri, Alıcı’nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. (Alıcı’nın satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup bankanın ilgili tutarı Alıcı’ya taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)

6.10. Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya İade Formu’nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı İade Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedelinden ve malın kargo sürecinde uğrayacağı kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

6.11. Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

7.     CAYMA HAKKI KULLANILAMIYACAK HALLER VE ÜRÜNLER:

7.1. Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

7.2. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

7.3. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

7.4. Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

7.5. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

7.6. Alıcı'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı hallerde;

7.7. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkı kullanılamayacaktır.

8.     MÜCBİR SEBEPLER:

8.1. Satıcı; hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerini ve diğer sözleşme hükümlerini uygulayamamaktan, geç uygulamaktan ve bunlardan doğacak zarar ve kayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz.

 

9.     GENEL HÜKÜMLER:

9.1. Alıcı, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

9.2. Alıcı; işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

9.3. Kargo firmasının, Ürünler'i Alıcı'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

9.4. Satıcı, Ürünler'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

9.5. Satıcı, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

9.6. Satıcı, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı'ya iade eder.

9.7. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.8. Ürünler'in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

9.9. Satıcı, Site’de sattığı ve montaj gerektiren hiçbir ürünün montajının sorumluluğunu üstlenmemektedir. Montaj gerektiren ürünler ancak ehliyetli ve usta kişiler tarafından gereği gibi montajlanabilir. Montaj esnasında veya sonrasında üründe veya monte edildiği araç gereçte ya da çevrede meydana gelebilecek bozulma, hasar ve zararlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

10.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

10.1. Alıcı; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

10.2. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcı, satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan iletebilirler.

10.3. Alıcı, ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu Ürünler ’in bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.4. İşbu 11 Maddeden oluşan Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

                    İşbu Ön Bilgilendirme Formu' nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

 

Satıcı: Navizon Elektronik Ticaret Limited Şirketi

Alıcı: { xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx }

Ön Bilgilendirme Tarihi: { xx/xx/20xx }

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.