Kategoriler
Sepetim

Kullanım Koşulları

Yedepa.com’a hoş geldiniz.


Bu web sitesini, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun olarak, makul, sorumlu ve dikkatli bir kişiden beklenebilecek şekilde

kullanmanız gerekmektedir.

Ayrıca, bu web sitesini kullanmanız aşağıda açıkladığımız kullanım koşullarına uymayı ve bunlara bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


Web Sitesi Kullanım Koşulları:


1.  Tanımlar:


1.1. Navizon: Bundan öyle “Navizon” ya da “Şirket” olarak anılacak “www.yedepa.com” e-ticaret internet sitesinin sahibi ve tüm kullanım ve tasarruf haklarını elinde bulunduran; İstanbul Ticaret Odası siciline 598531 numara ile kayıtlı Navizon Elektronik Ticaret Limited Şirketini;


1.2. Site: Bundan böyle “Yedepa” ya da “SİTE” olarak anılacak; çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı çevrimiçi (online) erişim yapılabilen e-ticaret sitesi “www.yedepa.com” u;


1.3. Kullanıcı: SİTE’yi alışveriş yapmak veya incelemek üzere, bilgisayar, cep telefonu vb. araçlarla ziyaret eden 18 yaşından büyük gerçek kişi ya da bir tüzel kişiliği temsil eden gerçek kişiyi;


1.4. Üye: SİTE’den alışveriş yapmak veya SİTE’yi incelemek üzere, bilgisayar, cep telefonu vb. araçlarla bağlanarak, talep edilen üyelik formunu eksiksiz olarak dolduran 18 yaşından büyük gerçek kişi ya da bir tüzel kişiliği temsil eden yetkili gerçek kişiyi;


1.5. Sözleşme: SİTE’yi kullanmak, içeriklerinden istifade etmek, ürün satın almak amacıyla yapacağınız ziyaret esnasında vereceğiniz kişisel bilgileriniz, taahhütleriniz, uyacağınız koşulları ve şirketimizin size karşı taahhütlerini belirleyen ve elektronik ortamda akdedilen çeşitli sözleşmeleri;


1.6. İçerik: SİTE’de bulunan erişime açık ya da kapalı her türlü bilgi, belge, program, resim, logo, ikon, çizim, grafik, ses ve video klipleri, bilgisayar yazılımları, her türlü kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modelini;


1.7. Geri bildirim: Kullanıcı ve Üyelerin SİTE içinde kendileri tarafından oluşturabildikleri yorum, mesaj, fikir, öneri vb. gibi içerikleri;


1.8. Link: SİTE içindeki sayfalara, resimlere ve çeşitli içeriklere; ayrıca, SİTE üzerinden başka sitelere, dosyalara ve çeşitli içeriklere ulaşmayı sağlayan bağlantıları ifade eder. 


2.  Kapsam:


1.1. Konusu: Navizon’un web sitesi üzerinden sunacağı hizmet; çeşitli ürünlerin elektronik ticaretinin düzenlenmesini içeren kanunda tanımlanan e-ticarettir ve tarafların, sunulan bu hizmetlerden yararlanma şartları ile hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.


2.1. Kullanım Amacı: SİTE, Navizon’un mal ve hizmetlerinin SİTE üzerinden satın alınması işlemlerini incelemek, ürünler hakkında bilgi sahibi olmak, satın almak veya Navizon ile başka bir şekilde iş yapmak veya iletişim kurmak isteyen birey ve kuruluş yetkililerinin kullanımına yöneliktir.


2.2. İçeriği: Üyelik sözleşmesi kurularak ya da kurulmadan SİTE üzerinden alınacak ürünlerin stok durumu müsaitliğine göre ücretinin sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmesiyle malın ayıpsız olarak belirtilen teslim adresinde müşteriye teslimidir.


2.3. Sorumluluk: Navizon, SİTE üzerinden sunacağı içeriğin çeşitlerini, niteliklerini ve fiyatlarını belirlemede ve değiştirmede tamamıyla serbest olup dilediği zamanda yapacağı değişiklikler SİTE’de yayımlandığı tarihte geçerlilik kazanır.


3.  Genel Koşullar:


3.1. Navizon; SİTE’de bulunan içeriklerin, ürünlerin açıklamalarının ve ürün görsellerinin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak sağlama çabası içerisindedir. Bununla birlikte SİTE’deki bilgiler, ürün görselleri üreticilerin yapmış oldukları fiili değişiklikleri yansıtmıyor olabilir. Bu nedenle Navizon, SİTEde mevcut bulunan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, belli bir amaca uygunluğu konusunda güvence ve garanti vermez.


3.2. Navizon; SİTE’de bulunan ürünlerin stok durumlarını, fiyatını, kargo ücretini, teslim şartlarını ürün sayfalarında açıkça belirtir. Yayımladığı ürün fiyatları Türk Lirası cinsinden, Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil fiyatlardır ve anlıktır. Kargo ücretlidir, ürün hacim ve ağırlığına bağlı olarak ‘alışveriş sepetinde’ hesaplanır ve Türkiye içinde geçerlidir. İhdas edilebilecek yeni vergi, harç ve benzerleri ile KDV oranlarında oluşabilecek değişiklikler faturası kesilmemiş ise, sipariş onaylanmış olsa dahi talep edilir.


3.3. Navizon, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin (siparişinizi verdikten sonra da dâhil olmak üzere) herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme ve ürün fiyatlarını, stok durumunu, kargo ücretlerini veya diğer bilgileri güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Gerekli bilgilendirme yapılarak, stok veya fiyat yanlışlığı ve benzeri nedenlerle siparişinizi iptal ve ödemenizi iade edebilir.


3.4. Navizon; SİTE içeriğinin, kodlarının, paylaşılabilir ve bilgisayar ile mobil cihazlara indirilebilir dosyaların ve bilumum bilgi, belge ve materyallerin kötü amaçlı ve zararlı yazılımlardan arındırılamamış olabileceğini ve kullanıcılar ile üyelerin bu tür tehditlere karşı kendi güvenlik önlemlerini aldığını varsayar. Bu tür zararlı ve kötü amaçlı program, kod ve yazılımların yol açabileceği kayıp ve zararlardan sorumluluk kabul etmez.


3.5. Navizon; SİTE’de mevcut bulunan her tür ürün,  hizmet, kampanya ile ilgili duyuruları, SİTE’de bulunan bilgileri, içerikleri, sözleşmeleri, herhangi bir ihtara gerek duymadan değiştirebilir, bakım yapma, güvenlik arttırma ve diğer nedenlerle SİTE’yi duraklatabilir,  tümden durdurabilir.  Yapılan değişiklikler ve işlemler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler.  Bu nedenle kullanıcı ve üyelerin SİTE’ye her girişlerinde işbu kullanım koşullarını kontrol etmeleri tavsiye edilir. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Navizon; yapılan değişiklikler, durdurma ya da tümden kapama esnasında kullanıcı ya da üyenin işlemlerinin kesintiye, gecikmeye uğraması, dosya kaybı veya silinmesi sonucu herhangi bir zarar oluşması durumunda sorumluluk kabul etmez.


3.6. Navizon, SİTE üzerinden kendi kontrolünde olmayan web sitelerine veya başka üçüncü şahısların ürettiği içeriklere link verebilir. Bu linkler SİTE kullanıcı veya üyelerinin ihtiyaç duyacağı yeni bilgilere, içeriklere kolayca ulaşabilmesi amacı güder, ancak bu linkler vasıtasıyla ulaşılan sitelerin, bilgilerin, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu, hukuka uygunluğunu garanti ve taahhüt etmez. Bu linklerin kullanımının sorumluluğu kullanıcı/üyeye aittir.


3.7. SİTE’yi kullananlar; yasalara ve güncel mevzuata uygun olarak SİTE’yi kullanmakla mükelleftir. SİTE’yi kullanırken yaptıkları işlem ve eylemlerin hukuki sorumluluğu kullanıcı veya üyeye aittir. SİTE’yi kullananlar; Navizon’un, üretici ve marka sahiplerinin veya üçüncü şahısların haklarına tecavüz anlamına gelecek eylem ve işlemlerden kaçınmayı taahhüt ederler.


3.8. Kullanıcı veya Üyelerin SİTE içinde kendileri tarafından oluşturabildikleri geri bildirimler münhasıran Navizon’un mülkiyetine geçer ve öyle kalır. Bu tür geri bildirimleri göndermeniz tüm haklarının Navizon’a devrini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Navizon, herhangi bir amaçla gönderdiğiniz bir geri bildirimi, herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve size herhangi bir tazminat ödemeden kullanma, çoğaltma, ifşa etme, yayımlama ve dağıtma hakkına sahip olacaktır.


3.9. Navizon; Kullanıcı veya Üyelerin SİTE içinde kendileri tarafından oluşturabildikleri geri bildirimleri herhangi bir nedenle kabul etmeyi veya yayımlamayı reddedebilir. Bu geri bildirimleri herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda, haber vermeden SİTE’de yayımdan kaldırabilir. Kullanıcı veya Üyeler;  yasadışı, uygunsuz, müstehcen, ahlaksız, iftira niteliğinde, hakaret edici, tehditkâr, saldırgan, istenmeyen veya talep edilmeyen nitelikteki veya rahatsızlık, sıkıntı veya gereksiz kaygı uyandıran veya kamu düzenini ve/veya genel ahlak kurallarını ihlal eden veya ırkçılık ve insan, kadın, çocuk haklarıyla ile ilgili yürürlükteki yasaları ihlal eden geri bildirimde bulunmayacaklarını ve bu tür içerikleri paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.


3.10. SİTE’yi kullananlar; kişisel bilgilerinin güncel, doğru ve tam olmasından, hesaplarının ve şifrelerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri almaktan, bilgisayarlarına ve mobil cihazlarına izinsiz erişimlere engel olmaktan, hesaplarının ve şifrelerinin altında gerçekleşen tüm işlemlerden sorumlu olacaktır. Şifrelerinin yetkisiz kişiler tarafından öğrenildiğinden ya da kullanıldığından kuşkulanmaları halinde derhal Navizon’u bilgilendirmekle mükelleftirler.


3.11. SİTE’nin sahibi Navizon dur. SİTE’de bulunan resim, video, logo, slogan, yazılar, bilgiler, site teması, sayfa düzenleri, kataloglar,  markalar, her türlü sesli ya da görsel imgeler, bilgisayar kodları; Navizon’un ya da Navizon’un izin ve lisans aldığı kurum ve kuruluşların mülkiyetindedir. Bu içeriklerin ticari amaçlarla kısmen veya tamamen kopyalanması, online veya farklı metotlarla paylaşılması, dağıtılması, başka bir internet sitesinde kullanılması, yayımlanması sınaî ve fikri mülkiyet hukukuna göre yasaktır. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Kişisel ve ticari olmayan kullanımına yönelik olarak, içeriğin seçtiğiniz bölümlerini, ihtiyacınıza göre, indirebilir, yazdırabilir ve depolayabilirsiniz. Kullanıcı veya üye SİTE’deki içerikleri ticari olmayan, kişisel ihtiyaçları amacıyla, değiştirmeden kullanacağını kabul ve taahhüt ederler.


3.12. Navizon; bu Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini bir birleşme, devralma, varlıkların veya öz kaynakların satışı ile devredebilir.


3.13. Navizon; kullanıcı ve üyelerinin SİTE üzerinden kaydettiği her türlü bilgiyi “Çerez Politikası”, “Gizlilik Politikası”, “Web Sitesi Kullanım Koşulları” ve diğer sözleşmelerde belirttiği politikalar çerçevesinde veri tabanlarında saklayabilir, kullanabilir, işleyebilir, istatistiki değerlendirmelere tabi tutup kampanyalarında kullanabilir, kişiye özel hizmetler sunma amacıyla kullanabilir. Bu bilgileri, kanunlarla yetkili kılınan mercilerin talep etmesi halinde paylaşabilir. Üye ve kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin korunmasıyla ilgili ayrıntılı bilgilere “Çerez Politikası”, “Gizlilik Politikası” linklerinden ulaşabilirsiniz.


4.  Mücbir Sebepler:


4.1. Navizon; hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, kullanım koşulları hükümlerini ve diğer sözleşme hükümlerini uygulayamamaktan, geç uygulamaktan ve bunlardan doğacak zarar ve kayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz.


5.  Sorumluluklar ve Sorumluluk Reddi:


5.1. Navizon; SİTE içeriklerinde bulunabilecek bilgi eksikliği, bozuk link, hatalı veri ve benzeri hata veya eksiklerin tespitinde kullanıcı ve üyelerinden gelecek geri dönüşleri dikkate alır, kısa sürede gidermeye çalışır.


5.2. SİTE kullanımında, SİTE içindeki içeriklere erişimde sözleşmelerin ihlal edilmesiyle, haksız fiil, ihmal veya diğer sebeplerle doğabilecek doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve kayıp sebebiyle Navizon sorumlu tutulamaz.


5.3. Bu SİTE’nin ve link verilen diğer web sitelerinin kullanılması esnasında doğabilecek hukuki ve maddi yükümlülükler nedeniyle Navizon sorumlu tutulamaz, doğacak mahkeme ve sair masraflar Navizon’a rücu edilemez.


5.4. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yasalara aykırı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hüküm Kullanım Koşullarından çıkarılabilir olarak kabul edilir ancak, diğer hükümlerin uygulanabilirliğini etkilemez.


5.5. SİTE’nin fikri mülkiyet haklarınızı, mülkiyet haklarınızı veya diğer haklarınızı ihlal ettiğini düşünmeniz durumunda, aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla derhal bizi bilgilendirmelisiniz.


6.  Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü:


6.1. Kullanım koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Hukuku, Tüketici Hakem Heyetleri, İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.


7.  Yürürlük:


7.1. İşbu Kullanım koşulları Navizon tarafından SİTE üzerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


7.2. Kullanıcılar ve üyeler SİTE’yi kullanmaya başladıkları andan itibaren işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.


7.3. Navizon dilediği zaman bu sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Yeni “Kullanım Koşulları” sözleşmesi değişiklik tarihi ve sürüm numarası belirtilerek SİTE üzerinde yayımlanır ve yürürlüğe girer.


Bu kullanım koşullarından herhangi birini kabul etmiyorsanız “www.yedepa.com” web sitesini kullanmamanızı rica ederiz.


Yayım Tarihi         : 10/12/2019

Sürüm No             : 01

 

İletişim Bilgileri:

Navizon Elektronik Ticaret Ltd. Şti

Cennet Mah. 2. Yavuz Selim Cad. No: 68/A

Küçükçekmece / İstanbul

Mersis No: 0630-0371-9250-0017

Tel: 0850 305 36 95

Mail: navizon@navizon.com.tr

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.